Přehled vjezdových bran

Vjezdové brány naší výroby, nabízíme v provedeních samonosná brána, posuvná brána po kolejnici, křídlová otočná brána, skládací křídlová brána a teleskopická posuvná brána. Vjezdové brány nabízejí různé možnosti instalace a pohonů pro vjezdové brány. Jejich rozdělení do těchto skupin je podle způsobu jejich otevírání.

Samonosná brána je výhodná pro svůj bezúdržbový provoz, kdy je celý nosný prvek uzavřený (C profil) a vedený dvojicí ložiskových segmentů ukotvených k zemi a pohybuje se cca 80mm nad úrovní terénu. Tím není nutné tolik řešit provoz v zimních podmínkách, při sklonu povrchu a terénních nerovnostech.

Posuvná brána po kolejnici je alternativou samonosné vjezdové brány s tím rozdílem, že posuv probíhá po ocelové povrchové vodící kolejnici. Tím je nutné brát zřetel na údržbu této kolejnice, zvlášť v zimních měsících. Její výhodou je absence „vynášecího ramene“, jako u samonosných bran o tím menší náročnost na boční prostor.

Křídlová otočná brána v provedení jednokřídlá, nebo dvoukřídlá, je známou klasikou tohoto druhu výrobku. Instalace probíhají zejména v místech, kde není dostatečný boční prostor a tak není možné použít bránu samonosnou, ani posuvnou. Nevýhodou otočné křídlové brány je nutnost zachování vnitřního prostoru pro otevření křídel a také nutnost údržby povrchu zejména v zimním období (úklid sněhu).

Skládací brána je alternativou klasických otočných bran a jejich využití je vhodné zejména v prostorách s nedostatečnou hloubkou. Teleskopická posuvná, nebo samonosná brána, je stejně jako skládací brána vhodná do míst s malým bočním prostorem.

Tímto výkladem způsobů otevírání vjezdových vrat a bran Vás chceme ubezpečit, že pro každý vjezd lze nalézt řešení, proto věříme, že si u nás vyberete.

Samonosné brány jsou konstruovány tak, že celý rám brány se pohybuje pomocí dvou vozíků pevně ukotvených k betonovému základu mimo průjezd v “C” profilu umístěném na spodní hraně brány. Celá brána se pohybuje cca 8cm nad úrovní terénu. Rám nesené brány však oproti pojezdové bráně musí být o cca 1/3 delší než je průjezdná šířka. Výhodou nesených bran je, že nepotřebují spodní kolejnici a tím odpadá její údržba. (led, sníh).
Posuvné brány po kolejnici (pojezdové brány) jsou na spodní hraně opatřeny dvojicí pojezdových kol (rolen), která jezdí po kolejnici na úrovni terénu. Kolejnici je třeba přikotvit na betonový základ, který brání pohybu kolejnice při práci podloží během roku. Kolejnici je třeba udržovat čištěním, hlavně v zimním období.

Křídlové brány se navrhují a instalují tam, kde není možné většinou z důvodu nedostatku prostoru instalovat bránu samonosnou či posuvnou. Jednotlivá křídla – rámy brány, ale i vchodové branky se osazují stavitelnými panty s pozdější možností dorovnání rámu v případě pohybu sloupků .

 

Teleskopické posuvné brány mohou být jak posuvné po kolejnici, tak samonosné. Konstrukce je obdobná, jako u výše jmenovaných s tím rozdílem, že se skládají ze dvou a více křídel, vzájemně spojených převodovým segmentem, který zajistí „teleskopický efekt“ zasouvání brány, tedy kdy první křídlo se posouvá větší rychlostí než druhé a tím v bodě plného otevření již jsou obě (všechna) křídla zároveň. Používají se v místech, kde není dostatečný prostor pro boční zasunutí celé brány.

 

 

Skládací brány jsou křídlové brány, kde se křídla „složí“ na dvě menší. Souměrný pohyb zajišťuje převodový segment. Používá se v místech, kde není možné instalovat klasickou křídlovou bránu, hlavně v případech nedostatečného prostoru.

 

 

Ceníky

Cenovou nabídku Vám rádi zpracujeme na vyžádání

Průměrná délka realizace

%

Spokojenost

Více info

Máte jakékoli dotazy? Zajímá Vás cenová nabídka?
Kontaktujte nás.