Přehled

Stejně jako klasická garážová vrata, tak i vrata pro průmyslové použití, spíše nazývaná Průmyslová vrata, rozdělujeme do dalších skupin podle způsobu jejich otevírání a také použití. Zde je oproti garážovým vratům pro privátní sektor nutné vzít při výběru správného typu vrat ohled i na to, do jakého provozu, nebo pro jaké použití budeme průmyslová vrata instalovat. Určena jsou k instalacím do podniků, továren, skladů, autoservisů, firemních objektů různého zaměření, hromadných garáží a parkovišť atd.

Typy průmyslových vrat jsou tyto : sekční průmyslová vrata, sekční průmyslová vrata do chladírenských a mrazírenských provozů, sekční průmyslová vrata do autosalónů a prodejen (celoprosklená), vrata pro hromadné garáže, dále rolovací průmyslová vrata, rychlonavíjecí (rychloběžná) průmyslová vrata, lamelová spirálová rychloběžná vrata, faltovací vrata a PVC závěsy do potravinářských provozů, skládací průmyslová vrata a zavěšená posuvná vrata.

Druhy

Sekční průmyslová vrata se otvírají svisle nahoru a poskytují tak prostor před vraty i za vraty. Lamely vrat se ukládají pod stropem naplocho, přes otvor svisle, nebo podle sklonu střechy. Sekční vrata konstrukční řady 50 z oceli, kombinace ocel/hliník nebo z hliníku přesvědčují jedinečnou šíří programu, špičkovým designem vrat a certifikovanou bezpečností. U sekčních vrat Compact se jednotlivé lamely skládají svisle hned za překladem. Velmi malá hloubka zasunutí je obzvlášť výhodná u hal s osvětlovacími kopulemi, skleněnými střechami a skleněnými fasádami.

Rolovací průmyslová vrata a rolovací mříže jsou vyrobena z hliníku a oceli a jsou díky geniálně jednoduché konstrukci s malým počtem součástí obzvlášť hospodárná. Jsou to uzávěry, které se osvědčují v každodenním provozu. Rolovací vrata a mříže zabírají nad otvorem velmi málo místa. Svinou se kompaktně za překladem. Na bocích a v prostoru stropu se neztratí žádná cenná plocha haly.

Rychloběžná rolovací průmyslová vrata se používají ve vnitřních prostorech, nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje vertikálně i horizontálně otvíratelná průhledná vrata s flexibilním závěsem, také v kombinaci se sekčními a rolovacími vraty, i jako výkonná spirálová vrata příznivá pro servis s hladkými plochými hliníkovými profily

Požární posuvná vrata pro všechny typy objektů dodává společnost Hörmann v závislosti na požárním zatížení spolehlivá řešení posuvných vrat odpovídající provozu a riziku v jednokřídlém i dvoukřídlém provedení. Protipožární konstrukce jsou zkoušeny podle DIN 4102, jejich kvalita je průběžně sledována ústavem pro zkoušení materiálu v Braunschweigu a schvalována ústavem DIBt. Kouřotěsná protipožární posuvná vrata pro bezpečné únikové a záchranné cesty jsou navíc zkoušena i podle normy DIN 18095. Jsou doporučena pro všechny prostory s velkou frekvencí osob, kde je nutné v případě požáru chránit lidi před šířením životu nebezpečných kouřových plynů. Pro rychlý průchod osob a průjezd vozíků nebo menších dopravních vozů jsou nabízena protipožární posuvná vrata s integrovanými dveřmi. Obecně jsou integrované/únikové dveře z důvodu požární ochrany vybaveny horním uzavíračem s kluznými lištami.

Do kategorie Průmyslových vrat ještě řadíme tzv. kyvná vrata, vrata pro hromadné garáže, plastové závěsy a průmyslové vjezdové brány.